preskoči na sadržaj
Erasmus+ projekti

 

         

 

MEDO projekt

 

Od 1. lipnja 2018. do 31. studenoga 2019. godine Osnovna škola Medvedgrad provodi Erasmus+ projekt KA1 mobilnosti nastavnog osoblja MEDO:Mobility & Education Developed Outdoors.

 

Ciljevi projekta MEDO su:

- stručno usavršavanje u područjima osobnog profesionalnog interesa, a u skladu s ciljevima projekta;

- motivacija za uvođenjem suvremenih oblika rada i inovacija s naglaskom na izvanučioničnu nastavu;

- ostvarivanje međunarodne suradnje i iskustvo u suradnji s drugim europskim partnerima;

- unapređenje stručne i pedagoške kompetencije;

- unapređenje jezičnih vještina tijekom odvijanja mobilnosti;

- unapređenje komunikacijskih vještina i suvremenih strategija vodstva sudionika uključenih u mobilnost

- sposobnost implementiranja naučenih vještina u nastavu;

- kritičko vrednovanje prilikom osmišljavanja i provođenja projektnih aktivnosti;

- razvijanje vještina timskog rada

 

Nositelji projekta MEDO:

- Blaženka Gašljević, ravnateljica škole

- Vedrana Kurjan Manestar, školska pedagoginja

- Josipa Križanac, učiteljica informatike

- Jasna Ćirković, učiteljica razredne nastave u produženom boravku

- Ivan Gašpert, učitelj povijesti i geografije

- Marina Hadžiomerović, učiteljica engleskog jezika

- Irena Kaliman, učiteljica razredne nastave u produženom boravku

- Mate Pavlešić, učitelj matematike i fizike

- Martina Brkljačić, učiteljica biologije i kemije

- Sanja Očasić Huljev, učiteljica geografije

 

Članovi administrativne podrške su:

- Ružica Levak, računovotkinja

- Anita Sablić, tajnica
 

Projektni sastanak korisnika programa Erasmus+

 

 

   

 

12. srpnja 2018. godine u Kući Europe održan je projektni sastanak korisnika programa Erasmus+ u organizaciji Agencija za mobilnosti i programe Europske unije. Na sastanku su sudjelovale nositeljice projekta MEDO - školska pedagoginja Vedrana Kurjan Manestar, učiteljica informatike Josipa Križanac i školska računovotkinja Ružica Levak.

 

 

MEDO - pripremni sastanci i predavanja
 
 
 
27. rujna 2018. sudionici Erasmus+ mobilnosti sudjelovali su na pripremnim sastancima i predavanjima uoči prvih odlazaka. Učiteljica Jasna Serdar, članica Tima za kvalitetu provedbe Erasmus+ projekta, upoznala je ostale sudinike s evaluacijskim anketnim upitnikom koji sudionici mobilnosti ispunjavaju prije odlaska na mobilnost te s Mobility Tool+ platformom na kojoj će sudionici mobilnosti unositi izvješća po povratku s mobilnosti.
 

     

 

Učitelji uključeni u mobilnosti dodatno su razvijali svoje jezične kompetencije na predavanju Marine Hadžiomerović - učiteljice engleskog jezika. Poseban naglasak je bio u ponavljanju vokabulara vezanog uz inovacije u nastavi, izvanučioničnu i projektnu nastavu te pripremanje sudionika na prezentiranje rada u školi na engleskom jeziku.
 
Kao rezultat razvijanja jezičnih kompetencija komuniciranja na engleskomu jeziku sudionici su osmislili i izradili prezentaciju o Osnovnoj školi Medvedgrad, gradu Zagrebu i turističkoj ponudi Republike Hrvatske na engleskom jeziku koju će prezentirati europskim kolegama na strukturiranim tečajima.
 
Učiteljica povijesti i geografije Sanja Očasić Huljev informirala je sudionike mobilnosti o kulturološkom aspektu država i gradova u kojima se održavaju planirani strukturirani tečajevi.
 
Erasmus+ mobilnost: Upravljanje projektima

 

  

 

Od 15. do 20. listopada 2018. godine Josipa Križanac, učiteljica informatike, sudjelovala je na Erasmus+ mobilnosti u Barceloni. Tema mobilnosti je bila upravljanje projektima.  

Cilj mobilnosti je bio usvajanje znanja o kreiranju projekta, načinu provođenja aktivnosti projektnog planiranja, procjeni vremenskih okvira i kvalitete te stjecanju iskustva u osiguravanju kontrole i praćenju realizacije kompletnog projektnog procesa.

Učiteljica Josipa Križanac također je razmijenila primjere dobre prakse i iskustva odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske s europskim kolegama iz talijanskih, čeških i rumunjskih osnovnih i srednjih škola.

 

 
Erasmus+ mobilnost: Upravljanje ljudskim resursima

 

 

Od 21. do 27. listopada 2018. Vedrana Kurjan Manestar, pedagoginja škole i Jasna Serdar, učiteljica i školska administratorica sudjelovale su na Erasmus+ mobilnosti u Pragu. Tema mobilnosti bila je Upravljanje ljudskim resursima.

Cilj ove mobilnosti bio je unapređivanje kompetencija i motivacije u vođenju tima. Između ostalih na mobilnosti su se obrađivale teme: (1) efikasno planiranje i evaluaciju projekata, (2) coaching i mentorstvo, (3) organizacija sastanaka i rasprava, (4) građenje profesionalne zajednice, (5) brendiranje, motiviranje i evaluacija zaposlenika, (6) team building aktivnosti, (7) unapređivanje profesionalnih vještina zaposlenika, (8) rješavanje problema, (9) uspješno ostvarivanje projekata i događanja unutar škole te (10) povezivanje sa širom društvenom zajednicom.

Učiteljica i pedagoginja škole surađivale su u izmjeni informacija i iskustava o sličnostima i razlikama u odgojno-obrazovnim sustavima s kolegama iz Slovenije, Finske, Italije i Portugala.

 

     

 

Erasmus+ mobilnost: Inovativne metode učenja

 

Od 5. do 9. studenoga 2018. godine Josipa Križanac, učiteljica informatike, sudjelovala je na Erasmus+ mobilnosti u Ateni. Tema mobilnosti je bila Inovativne metode učenja. U sklopu mobilnosti obrađivale su se cjeline upravljanja školskim projektima, poboljšavanje komunikacijskih vještina kroz debatu, istraživačka nastava izvan učionice, igra uloga, umne mape te mape lokalnih zajednica.

Učiteljica Josipa Križanac razmijenila je primjere dobre prakse i iskustva odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske s europskim kolegama iz poljskih, španjolskih, portugalskih, estonskih i latvijskih osnovnih i srednjih škola.

Sastanak članova MEDO projekta

 

 

27. studenoga 2018. održan je sastanak za članove projekta MEDO: Mobility & Education Developed Outdoors. Na sastanku su sudionici obavljenih strukturiranih tečaja Vedrana Kurjan Manestar, Jasna Ćirković i Josipa Križanac diseminirali svoja iskustva vezana za ispunjavanje hodogramskih uvjeta prije mobilnosti, za vrijeme mobilnosti te nakon mobilnosti. Članice Tima za EU projekte Josipa Križanac i Jasna Ćirković pripremile su i prezentirale unaprijeđen hodogram neposrednih aktivnosti vezanih za mobilnosti budućih strukturiranih tečaja s naglaskom predviđenoga vremenskog trajanja svih aktivnosti. 

 

Školski projekt Medvednica-Medvedgrad

 

#posjetiMedvednicu

 

Iznimno važna realizacija rezultata Erasmus+ projekta MEDO: Mobility & Education Developed Outdoors je ponovno oživljavanje, vođenje i koordiniranje školskim projektom Medvednica-Medvedgrad. Glavni ciljevi projekta su: aktivno učenje, integracija sadržaja, međupredmetno povezivanje, izvanučionička nastava te korištenje neposrednog okruženja PP Medvednica u nastavne svrhe. Erasmus+ mobilnosti pomogle su zaposlenicima Škole uvidjeti značaj diseminiranja aktivnosti i rezultata školskog projekta Medvednica-Medvedgrad kroz digitalne alate i online zajednicu uz stvaranje projektnog slogana i logotipa.

Više o projektnim aktivnostima saznajte ovdje.

 

Erasmus+ mobilnost

 

Obogaćivanje obrazovnog procesa igrama za učioničku i izvanučioničku nastavu

 

Od 6. do 12. siječnja 2019. Irena Kaliman, učiteljica u produženom boravku, sudjelovala je na Erasmus+ mobilnosti u Parizu. Tema mobilnosti bila je Obogaćivanje obrazovnog procesa igrama za učioničku i izvanučioničku nastavu.

Cilj ove mobilnosti bila je uvođenje suvremenih oblika rada i inovacija, modernizacija obrazovnog procesa, te planiranje izvanučioničke nastave uz pomoć igara.

Učiteljica Irena Kaliman razmijenila je primjere dobre prakse i iskustva odgojno- obrazovnog sustava Republike Hrvatske i neke tradicionalne hrvatske igre s europskim kolegama iz osnovnih škola u Finskoj, Portugalu, Litvi, te kolegom iz srednje strukovne škole u Njemačkoj.

 

       

 

Suradnja s PP Medvednica

 

   

 

12. ožujka 2019. godine članice Tima za EU projekte prof. Sanja Očasić Huljev, prof. Martina Brkljačić i prof. Josipa Križanac započele su suradnju s Parkom prirode Medvednica. Nositelje edukativnih programa PP Medvednica obavijestile su kako se u školi provodi projekt Medvedgrad-Medvednica kojemu je cilj aktivno učenje, integracija sadržaja i međupredmetno povezivanje kroz izvanučioničku nastavu u neposrednom okruženju PP Medvednica i tvrđave Medvedgrad. 

Diseminacija projekta na roditeljskom sastanku

 

   

 

1. travnja 2019. godine održan je roditeljski sastanak učenika šestih razreda. Profesorica geografije Sanja Očasić Huljev upoznala je roditelje s međunarodnim projektom Erasmus+ KA1 projekt MEDO: Mobility & Education Developed Outdoors. Cilj projekta je mobilnost zaposlenika Škole na strukturirane tečaje u sklopu Erasmus+ programa. Glavni naglasci za vrijeme mobilnosti su usavršavanja na temu aktivnog učenja, međupredmetnog povezivanje te istraživačke nastave izvan učionice kroz projektne zadatke. Glavni učinak Erasmus+ projekta MEDO ogleda se u ponovnom oživljavanju školskog projekta Medvednica-Medvedgrad. Roditelji su pokazali zainteresiranost za suradnju te su dali svoju potporu Školi u organizaciji i provođenju školskog projekta.

Diseminacija na Učiteljskom vijeću

 

   

 

2. travnja 2019. godine na Učiteljskom vijeću Osnovne škole Medvedgrad održana je diseminacija naučenih znanja i vještina sa strukturiranih tečaja u sklopu Erasmus+ projekta MEDO. Školska pedagoginja i voditeljica projekta MEDO Vedrana Kurjan Manestar diseminirala je stečena znanja i vještine sa strukturiranog tečaja Human Resource Management u Pragu. S članovima Učiteljskog vijeća provela je radionicu o dodatnom poticanju i nagrađivanju učitelja uključenih u europske i školske projekte. Profesorica informatike i koordinatorica projekta MEDO Josipa Križanac diseminirala je stečena znanja i vještine sa strukturiranog tečaj u Barceloni pod nazivom Project Management System for Better Quality of Teaching i strukturiranog tečaja u Ateni pod nazivom Innovative Teaching Methods. Članove Učiteljskog vijeća upoznala je s projektnim etapama, projektnim zadatcima i aktivnostima, sudionicima školskih projekata, načinima diseminacije te digitalnim alatima potrebnim za uspješnu provedbu školskih projekata. 

 

Portal za škole - Članak o projektu

 

24. travnja 2019. godine objavljen je članak o Erasmus+ KA1 projektu "MEDO - Mobility & Education Developed Outdoors" u Osnovnoj školi Medvedgrad na portalu skole.hr.

Članak pročitajte ovdje.

Erasmus+ mobilnost: Izvanučionička nastava

   

Od 19. do 24. svibnja 2019. godine učiteljica razredne nastave Nika Končurat sudjelovala je na Erasmus+ mobilnosti u Ateni.

Tema mobilnosti bila je Izvanučionička nastava i organizacija nastave kroz iskustvo promatranja muzeja i kulturnih znamenitosti koristeći svijet kao svoju učionicu. U sklopu mobilnosti obrađivale su se teme upravljanja projektima, učenje iskustvom te istraživačka nastava. Cillj mobilnosti bio je pomaknuti fokus učenja iz učioničke nastave na vanjske sadržaje koji nas okružuju .

Učiteljica Nika razmijenila je primjere dobre prakse i iskustva odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske s europskim kolegama iz Poljske, Švedske, Francuske, Italije i Cipra.

   

Evaluacija učenika izvanučioničkom nastavom

 

 Potok Črnomerec

VRIJEME IZVOĐENJA: 22. svibnja 2019. godine

OPIS AKTIVNOSTI:   promatranje i analiza građe biljke cvjetnjače na primjeru biljnih vrsta koje rastu uz potok Črnomerec, fotografiranje građe biljke cvjetnjače, aktivan boravak u prirodi

 MEĐUPREDMETNA POVEZANOST:  priroda, tjelesna i zdravstvena kultura, sat razrednika, informatika

 SUDIONICI:

 - učenici 5c i 5d razreda

 - prof. prirode Martina Brkljačić, prof. informatike Josipa Križanac, pedagoginja Vedrana Kurjan Manestar

 

      

       FOTOGALERIJA

       RADNI LISTIĆ

 

 Biljka cvjetnjača

VRIJEME IZVOĐENJA: 25.-30. svibnja 2019. godine

OPIS AKTIVNOSTI:  izrada prezentacije o građi biljke cvjetnjače na engleskom jeziku

 MEĐUPREDMETNA POVEZANOST:  priroda, informatika, engleski jezik

 SUDIONICI:

 - učenici 5c i 5d razreda

 - prof. prirode Martina Brkljačić, prof. informatike Josipa Križanac, prof. engleskog jezika Marina Hadžiomerović

   

 

Rezultati evalucije izvanučioničke nastave:

BROJ UČENIKA: 40

92,5% učenika je bilo jasno što treba raditi na izvanučioničkoj nastavi.

87,5% učenika se svidjelo što aktivno surađuje s drugim učenicima.

87,5% učenika je s lakoćom i interesom napravilo tražene zadatke.

87,5% učenika smatra da će naučeno na konkretnom sadržaju izvan učionice, lakše zapamtiti i primjeniti u daljnjem učenju.

92,5% učenika želi češće sudjelovati u ovakvom vrsti nastave.

 

Detaljnije analize evaluacije se nalaze u priloženom dokumentu.

Sastanak sudionika MEDO projekta

 

      

 

19. lipnja 2019. godine održan je sastanak za sudionike MEDO projekta. Na sastanku se analizirala dosadašnje provedbe MEDO projekta te je postavljena projekcija budućih zadataka i aktivnosti unutar projekta. Sudionicima završnih mobilnosti unutar projekta omogućena je pomoć kolega s prethodnih mobilnosti. Posebna pozornost se posvetila ispunjavanju projektne dokumentacija i evaluacije prije, za vrijeme te nakog mobilnosti. Učiteljica informatike Josipa Križanac održala je sudionicima mobilnosti radionicu na temu Google Drive platforma za vrijeme koje se vježbalo orzaniziranje dokumenata i mapa na Google Drive platformi projekta MEDO. Kao rezultat radionice stvoren je Priručnik o korištenju Google Drive platforme.

 

Mobilnost: Meke vještine za iskusne učitelje

 

   

 

Marina Hadžiomerović, učiteljica engleskog jezika, pohađala je Erasmus+ tečaj u Dublinu od 24. do 29. lipnja 2019. godine. U grupi je bilo sveukupno 8 sudionika, 4 iz Grčke i 3 iz Njemačke. Nakon prezentacija škola, gradova i država i usporedbe različitih školskih sustava, voditelj Robert Schwamborn predstavio je modele osobnog razvoja. Unutar 5 dana intenzivnog programa koji je trajao po 5 sati od ponedjeljka do petka obrađivale su se slijedeće teme: motivacija, stavovi i navike, komunikacijske i prezentacijske vještine, upravljanje vremenom, vještine rješavanja problema, kreativnost i poduzetništvo, timski rad, vođenje razreda, kritičko mišljenje, samovrednovanje i rubrike te upravljanje stresom te refleksija. U cijenu tečaja bilo je uključeno i dvosatno vođeno razgledavanje Dublina, te cjelodnevni izlet na Cliffs of Moher, 14-kilometarske i preko 200 m visoke stijene na obali Atlantskog oceana. Smještaj u obitelji Burke na jugu Dublina pružio je mogućnost dodatne komunikacije s izvornim govornicima.

 

Erasmus+ mobilnost: Učenje izvan učionice

 

   

 

Od 22. do 27. lipnja 2019. godine Martina Brkljačić, učiteljica kemije i prirode, sudjelovala je na Erasmus+ mobilnosti u Limassolu (Cipar). Tema mobilnosti bila je učenje izvan učionice. Ciljevi mobilnosti su bili povećanje samoinicijative i kreativnosti u učenika i nastavnika, povezivanje sa prirodnim i kulturnim naslijeđem, razvoj kulturalne edukacije na razinama razreda, škole i mjesta. Učiteljica Martina Brkljačić također je razmijenila primjere dobre prakse i iskustva odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske s europskim kolegama iz španjolskih, finskih, slovenskih, čeških i poljskih osnovnih i srednjih škola.

 

Erasmus+ mobilnost: Obrazovanje na otvorenom

 

 

Od 23. do 29. lipnja 2019. godine, Mate Pavlešić, učitelj matematike i fizike sudjelovao je na Erasmus+ mobilnosti u Bologni.

Tema mobilnosti je Obrazovanje na otvorenom.
Cilj mobilnosti bio je pružiti polaznicima alate, ideje te praktično iskustvo iz prve ruke o tome kako integrirati obrazovanje na otvorenom u formalno obrazovanje. Polaznike se također učilo kako planirati, organizirati i provesti inspirativne aktivnosti na otvorenom.

Učitelj Mate Pavlešić razmijenio je iskustva i primjere dobre prakse te informacije o odgojno obrazovnim sustavima s europskim kolegama iz talijanskih, rumunjskih, malteških i poljskih osnovnih i srednjih škola.

 

      

Diseminacija na Školskom stručnom aktivu

 

6. rujna 2019. godine učiteljica razredne nastave Irena Hercigonja diseminirala je stečena znanja i vještine sa strukturiranog tečaja Obogaćivanje obrazovnog procesa igrama za učioničku i izvanučioničku nastavu u Parizu članovima Školskog stručnog aktiva učitelja razredne nastave

 

Evaluacija učenika aktivnim učenjem u prirodi

 Tjedan mobilnosti

VRIJEME IZVOĐENJA: 25. rujna 2019. godine

OPIS AKTIVNOSTI:  obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti aktivnim učenjem u prirodi, šetnja do izvora potoka Črnomerec 

 MEĐUPREDMETNA POVEZANOST: svi predmeti

 SUDIONICI:

 - učenici peith i sedmih razreda

 - razredno vijeće učenika petih i sedmih razreda

 

   

 

       FOTOGALERIJA

 

 

 PP Medvednica - brošura

 

VRIJEME IZVOĐENJA: listopad 2019. godine

OPIS AKTIVNOSTI:  izrada turističke brošure o znamenitostima Parka prirode Medvednica

 MEĐUPREDMETNA POVEZANOST: pgeografija, likovna kultura, hrvatski jezik

 SUDIONICI:

 - učenici sedmih razreda

 - profesorica geografije Ilona Mirt Blagus

 

 

 Kontinentalna listopadna šuma

VRIJEME IZVOĐENJA: 16. listopada 2019. godine

OPIS AKTIVNOSTI:   svrstavanje vrsta prema slojevitosti šume, suradničko učenje i usavršavanje komunikacijskih vještina učenika, izrada plakata na temu kontinentalna listopadna šuma s primjerima šumskih vrsta Parka prirode Medvednica

 MEĐUPREDMETNA POVEZANOST: priroda, likovna kultura, hrvatski jezik

 SUDIONICI:

 - učenici šestih razreda

 - profesorica prirode Martina Brkljačić

   

 

EVALUACIJA UČENIKA INTEGRIRANIM SADRŽAJIMA, MEĐUPREDMITNIM POVEZIVANJEM I AKTIVNIM UČENJEM U PRIRODI:

DATUMI IZVOĐENJA: rujan-listopad 2019.

BROJ UČENIKA: 71

75,4% učenika je bilo jasno što trebaju raditi.

65,7% učenika se svidjelo što aktivno surađuju s drugim učenicima.

72,1% učenika bi željelo češće sudjelovati na ovakvoj vrsti nastave.

 

Detaljnije analize evaluacije se nalaze u priloženom dokumentu.

Diseminacija na Školskom stručnom aktivu

 

 

30. rujna 2019. godine profesorica engleskog jezika Marina Hadžiomerović diseminirala je stečena znanja i vještine sa strukturiranog tečaja Soft Skills for Strong Teachers (Dublin) članovima Školskog stručnog aktiva profesora engleskog jezika.

 

Sastanak sudionika MEDO projekta

 

16. listopada 2019. godine održan je sastanak sudionika MEDO projekta. 

Diseminacija na Regionalnom stručnom vijeću

 

   

 

18. listopada 2019. godine profesorica engleskog jezika Marina Hadžiomerović diseminirala je realizaciju rezultata svoje mobilnosti na strukturirani tečaj Soft Skills for Strong Teachers u Dublinu te primjenu naučenoga u unapređenju školskog projekta Medvednica-Medvedgrad na regionalnom stručnom usavršavanju Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika HUPE u Zagrebu.

Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću

 

  

 

28. listopada 2019. godine profesorica kemije Martina Brkljačić diseminirala je realizaciju rezultata projekta Erasmus+ KA1 projekta MEDO na Županijskom stručnom vijeću profesora kemije grada Zagreba. 

Diseminacija na Youtube kanalu

O projektu MEDO možete pogledati i na Youtube kanalu Osnovne škole Medvedgrad:

Projektni plakat

Tijekom  šk. god 2019/20. , pedagoginja, ujedno i koordinatorica projekta,  upoznala je pojedinačno učitelje u zbornici s provedenim Erasmus+ projektom MEDO s ciljem motivacije za uključivanjem u diseminaciju projekta putem unapređenja Školskog projekta Medvednica-Medvedgrad.

 
Slika u retku s tekstom
Diseminacija PP Medvednica

 

Učitelji Josipa Križanac, Irena Hercigonja, Martina Končić, Mate Pavlešić i školska pedagoginja Vedrana Kurjan Manestar su osmislili i izradili priručnik pod nazivom “Aktivnosti na otvorenom” koji su 20 studenoga 2019. godine podijelili djelatnicima edukativnih programa Parka prirode Medvednica te na taj način diseminirali svoja znanja vještine i kompetencije naučene na strukturiranim tečajevima zaposlenicima edukativnih ustanova unutar lokalne zajednice.

 
Diseminacije na društvenim mrežama
Evaluacija korisnosti diseminacija unutar Škole

 

Nakon održanih diseminacija, edukacija i radionica na stručnim aktivima Osnovne škole Medvedgrad, učitelji su ispunili evaluacijski upitnik o zadovoljstvu edukacija. Naglasak procjene korisnosti edukacija je bio na novostečenim znanjima, vještinama i kompetencijama za unapređenje Školskog kurikuluma s posebnim naglaskom na školski projekt Medvednica-Medvedgrad.

Analiza evaluacije je u priloženom dokumentu.

Evaluacija Erasmus+ projekta MEDO
Priloženi dokumenti:
Evaluacija Erasmus+ KA1 projekta.pdf

 
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


 


 

  


 


 


 

 


 

 


 

 


 


 

 

preskoči na navigaciju